24741
post-template-default,single,single-post,postid-24741,single-format-standard,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

NL Urban Solutions wint twee projecten voor rivierherstel en -ontwikkeling in Shenzhen

NL Urban Solutions wint twee projecten voor rivierherstel en -ontwikkeling in Shenzhen

In mei 2020 werd het consortium van NL Urban Solutions, Lingnan Landscape Design Group en China Design Group (hydrologie) geselecteerd voor de shortlist van drie internationale Blueway competities in Shenzhen, namelijk voor het herontwerp van de Xinqiao rivier, de Shiuyan rivier en de de Songang rivier.

Het Chinese Blueway programma heeft als ambitieuze doelstelling om voor 2025 duizend kilometer bestaande rivieren, oevers en (stuw)meren te herstellen in de regio van Shenzhen. Landschappelijke rivierroutes en aantrekkelijk groen rondom stuwmeren liggen aan de basis van de toekomstvisie van Shenzhen. De stad wil laten zien dat stedelijk leven en industrie harmonieus samen kunnen gaan met veiligheid, ecologie en een hoogkwalitatieve leefomgeving. 

Een maand na de voorselectie, in Juni 2020, heeft het ontwerpvoorstel van NL Urban Solutions (en de rest van het consortium) vanwege zijn creativiteit en haalbaarheid twee van de Blueway projecten gewonnen, namelijk de Xinqiao rivier met bijbehorend Changliupi stuwmeer en de Shiuyan rivier met het Niugudou stuwmeer.

 

“De verwaarloosde ruimtes langs de rivieren en oevers bieden veel mogelijkheden om waardevolle openbare ruimte te creëren met een groen-blauw karakter, waarmee kwaliteit wordt toegevoegd aan de leefomgeving van stadsbewoners. De nadruk van het ontwerp voor de stuwmeren is om de ecologie te herstellen, de waterkwaliteit te verbeteren en om de groengebieden eromheen toegankelijk te maken, waarbij recreatie met behoud van natuurwaarde voorop staat.”

Als onderdeel van de competitie heeft het consortium ook de opdracht gekregen om het uitvoeringsontwerp te maken voor de aanlegfase van de Xinqiao en Shiyan rivierprojecten. Dit omvat 11 kilometer waterkant langs twee rivieren en twee stuwmeren. Het budget per project, die ieder een rivier en stuwmeer combineren, ligt tussen 73-95 miljoen euro (570-740 miljoen RMB). Het uitgewerkte ontwerp en de bijbehorende haalbaarheidsstudies voor beide projecten zullen naar verwachting begin januari 2021 goedgekeurd worden. De uitvoering is gepland om te beginnen in april 2021.

.

Een scala aan innovatieve oplossingen

In ons ontwerp voor de twee rivieren combineren we de vijf doelstellingen van het Blueway programma, namelijk: waterveiligheid, waterkwaliteit, groene rivierroutes voor langzaam verkeer, ecologisch herstel en een betere stedelijke leefomgeving door een sterkere relatie tussen stad en rivier. We passen slimme oplossingen toe om de beperkte ruimte te vergroten en de verbinding met de stad goed te ontwikkelen. Hierdoor ontstaan levendige groene ruimtes en waardevolle recreatiegebieden langs natuurinclusieve rivieren met een gezonde ecologie. Aantrekkelijke openbare ruimte wordt gecreëerd door een aaneenschakeling van potzegelparkjes, afgewisseld met voorzieningen voor sport, cultuur en recreatie, en door aangename wandel- en fietsroutes langs de rivieren en rond de meren.

 

Water als middel voor stedelijke vernieuwing

Beide Blueway projecten hebben als drievoudige doelstelling om bij te dragen aan het ecologisch herstel van waardevolle riviergebieden, om cultuur en stedelijk leven te integreren in de ruimtes rond de rivieren, en om tegelijkertijd economische welvaart te creëren. Lokale cultuur is opgenomen in het ontwerp door het ontwerp van activiteiten, materiaalkeuzes en de ontwerptaal. Aantrekkelijke en toegankelijke rivierzones stimuleren de huidige en toekomstige ontwikkeling van de stad en de vernieuwing van omliggende wijken en industriegebieden.

In de woorden van de jury: “De conceptuele opzet en de beoogde ontwerpresultaten tonen een vergaand inzicht in de realiteit van het project, bekeken vanuit verschillende perspectieven en uitgewerkt met meerdere innovatieve ontwerpoplossingen om de allermooiste openbare ruimte langs de rivier te creëren.” Naast de kwaliteit van het ontwerp, biedt het consortium een team vol complementaire expertise met overtuigende ervaring om het project vanaf het conceptontwerp tot een succesvolle uitvoering te leiden.

.

Masterplan van het winnende voorstel voor de Xinqiao rivier en het Changliupi stuwmeer.

Vernieuwd ontwerp oeverruimtes langs de Xinqiao rivier

Een schets van het uitkijkpunt in het ecologische park aan het Changliupi stuwmeer

Een schets van het uitkijkpunt in het ecologische park aan het Changliupi stuwmeer

Shets van de verbeterde relatie tussen de stad en het water langs de Shiyan rivier

Schets van een route langs het Niugudou stuwmeer