-1
archive,tax-portfolio_category,term-05-landbouw,term-535,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Archive

Wei river

As a result of the urban expansion of Xi’an into a larger cluster, the river zone is changing from a peripheral to a connecting position. To address this development trend, an international competition for Wei river dredging and the conceptual planning and design of both sides of the river was held .

.

The project scope has a total length of about 15.5 kilometres and a total area of about 56.3 square kilometres. The assignment includes the design for the river space, northern and southern ecological banks and the urban zones in proximity to Wei river and the Jingwei peninsula.

The planning area is the ecological backbone and cultural location where the Eight rivers of Xi’an converge, including the national-level Jingwei Wetland and the famous historical landscape of ‘Jing Wei Fenming’. It is also located in the key area of the north-south expansion and urban integration of Xi’an. Wei river is the largest tributary of Yellow river, and the ambition is to improve its ecological conditions and revive the prosperity of the riverside new urban areas.

.

The consortiums approach to this assignment is the “Re Weitalization” through 4 strategies:

“Green gathering park” is focused on developing a landscape framework for the future urbanization, ecological measures to increase the habitat diversity and quality, safety measures to manage dredging, the sediment flows and protect the river banks and sponge city measures both in the river space and in the urban areas to manage water collection and discharge.

“Restore Wei river” sets the conditions for urban development within the previously mentioned landscape framework, including desired densities and urban patterns.

“Green fusion” under the structure of One ring, two belts, one line and ten parks, promotes the integration of city, villages and green space, injecting supporting functions and identity to the park system that compliments the living environments in the proximity.

“Innovation extension” aims to connect existing industries with new innovative and ecological industries and organize the urban fabrics to facilitate the exchange and cooperation.

.

Some design highlights of this project include the Jingwei Fenming peninsula Botanical garden, the revival of ancient Wei river line, the urban wetland park and the historical art cultural corridor in the southern bank

WEIFANG NATIONAL AGRICULTURE DEMONSTRATION ZONE CORE AREA FUNTIONAL ZONING PLAN

The project is a strategic measure to implement the current national agricultural policies. It covers the food valley (111.32 km2) and the north district of the Free Trade Zone (9.58 km2). Our plan aims to facilitate agricultural opening up, technological innovation, land reformation, integration of agriculture with the second and the third industry, and the creation of new growth drivers. It has mainly addressed three aspects:

– Building a world-class metropolitan food industry area. Learning from the Green-ports of Dutch food industry, and incorporating existing industries and infrastructure, we apply the metropolitan food cluster (MFC) to spatial structuring, and plan functions to support advanced supply chain. This project can be the reference for the whole Weifang region to establish its regional level cluster.

– Planning a future for agriculture, villages and the rural population. Based on existing forms of agricultural activities, local landscape resources and need for industrial functions, we have proposed diverse forms of agricultural activities, ranging from hi-tech closed production at corporate levels, to semi-open and open production at family/community farm levels. The proposal preserves one third of existing villages, and plans for their extended agricultural programs, to allow for social and cultural continuity in the economic and spatial transformation.

– Sustainable urbanization. Our plan is structured with the larger landscape and industrial functions, and embedded with circular economy strategies for industrial and urban metabolism. Specifically, a green-blue network carries ecological functions, urban green spaces and slow traffic system. The industrial areas are oriented with the MFC model and configured with functions along the supply chain. Recycling of water and biomaterials, and energy production from biomass and other types of renewables are planned to further make the industry and city more efficient and sustainable.

 

 

CHINA FOOD VALLEY MASTER PLAN

China Food Valley is the center of innovation for agricultural food products carrying the ‘China Food Valley’ certification. These products are in high demand with consumers worldwide for their high quality and trusted residue-free nature. The campus area, designed 30 years ago, is now a popular location for world-class companies, many of them originally Chinese, now operating on an international level. China Food Valley is at the core of a network of agro-parks, providing the bulk of China Food Valley’s products. The master plan proposes the development clusters that are sustainable, CO2 neutral, and resource efficient through innovative reuse of materials.

Poorten van Midden-Delfland

Op 2 november 2007 organiseerde DN Urbland, in opdracht van de gemeente Midden-Delfland, de workshop ‘de Poorten van Midden-Delfland’. Met de workshopresultaten werd een concreet
vervolg gegeven aan het concept poorten uit de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025. De poort is een concept waarmee de relatie tussen landschap en omliggende steden versterkt wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat recreatie(routes) en informatievoorziening over het gebied worden verbeterd.
In Midden-Delfland wordt een netwerk van zeven poorten voorgesteld, die zich kenmerken door ‘eenheid in verscheidenheid’. In een poort kan de identiteit van de locatie door middel van een thema tot uiting worden gebracht. De resultaten van de workshop werden uitgewerkt tot een tentoonstelling, die werd geëxposeerd in Op Hodenpijl te Schipluiden tijdens het symposium over de ontwikkeling van de poorten. Daarnaast is een inspiratievolle informatiefolder geschreven met kaders voor de ontwikkeling van poorten in de diverse gemeentes voor initiatiefnemers.

Herstel buitenplaats Op Hodenpijl

Volgens de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 moeten ‘poorten’ de verbinding tussen het landschap en de omliggende steden versterken. DN Urbland werkt het concept ‘Poorten van Midden-Delfland’ uit, met als case de poort Op Hodenpijl. In een ontwerpstudie is een voorstel gedaan voor het herstel van de voormalige buitenplaats Op Hodenpijl, waarin het informatiecentrum van de Vereniging Midden-Delfland gevestigd zal worden.

Historische buitenplaats

De planopzet voor het nieuwe informatiecentrum is gebaseerd op de historische buitenplaats. De hoofdontsluiting komt evenals de oorspronkelijke situatie van 1712 aan de zuidkant van de buitenplaats. De boomgaard en de moestuin zijn andere onderdelen van de oude buitenplaats die worden hersteld.

Informele inrichting
Bij de inrichting van de binnenplaats van Op Hodenpijl wordt gestreefd naar samenhang tussen materiaalgebruik en detaillering. Uitgangspunt is het realiseren van een informele en authentieke sfeer. In de voormalige schuren worden diverse functies opgenomen van het informatiecentrum waaronder een tentoonstellingsruimte en verenigingskantoor.

Poort van Midden Delfland
De buitenplaats De Hodenpijl heeft een sterke relatie met de tegenoverliggende kerk Op Hodenpijl. Het ensemble van gebouwen (de Kerk, de Pastorie en de Herdershof) en de tuin is recent gerestaureerd en heeft nu een functie van Stilte en Cultureel Centrum. Samen met de herstelde buitenplaats vormt het gehele ensemble straks een belangrijke en recreatieve ‘poort’ in Midden-Delfland.

Gebiedsvisie Tinte, Westvoorne

Parallel aan de sanering van het verspreide glas in de nabijgelegen binnenduinrand is het gebied Tinte in de gemeente Westvoorne aangewezen als glasintensiveringsgebied. NL Urban Solutions ontwikkelde een gebiedsvisie voor Tinte, die inzet op het vormgeven van een vernieuwd landschap waarin het aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreëren.
Om zo veel mogelijk te kunnen rekenen op draagvlak van de betrokken grondgebruikers, bewoners en andere belanghebbenden is een interactief planproces ingericht waarin betrokkenen hun bijdrage konden leveren. Via deze weg is stapsgewijze toegewerkt naar het eindresultaat: de gebiedsvisie.
In de visie wordt het historische en nog aanwezige patroon van dijken, wegen en waterlopen ingericht als landschappelijk raamwerk. Een robuuste landschappelijke structuur die een groen-blauwe contramal vormt voor de gebruiksruimten in het gebied: glastuinbouw, bewoning en andere functies.
De in de visie opgenomen uitgangspunten voor de vertaling naar het bestemmingsplan beschrijven hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Binnen die kaders is een grote mate van flexibiliteit mogelijk. Door middel van een set van eenvoudige spelregels voor de ordening van het grondgebruik, in het bijzonder het glas, en voor de inrichting van de landschappelijke
kwaliteitszone, worden ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit gegarandeerd.
NL Urban Solutions verzorgde het proces (de workshops), het ontwerp en het aansturen en integreren van de input van ondersteunende bureaus (duurzaamheid en haalbaarheid). Het proces kenmerkte zich door een integraal en interactief karakter waarbij gelijktijdig is gerekend en getekend.