-1
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Archive

Jinghe Future Ridge (CHONGWEN PAGODA)

Ontwerpvoorstel Jinghe Future Ridge wint de internationale ontwerpwedstrijd voor Chongwen Pagoda in Xi’an, China

 

Jinghe Future Ridge, het winnende ontwerpvoorstel voor het Chongwen Pagoda gebied, is in het voorjaar van 2021 ontwikkeld door het consortium van NL Urban Solutions B.V. en Beijing Tsinghua Tongheng Planning and Design Institute. Het ontwerp ontving lof voor de mensgerichte aanpak en de aandacht voor ecologie en plaatselijke cultuur.

 

Dit nieuwe stedelijke gebied van bijna vier vierkante kilometer ligt in Jinghe New City in Xi’an en is een van de vijf grote clusters van Xixian New District, een nieuw provinciaal district. In de komende één tot drie jaar zal Chongwen Pagoda het primaire ontwikkelingsgebied zijn voor de bouw van Jinghe New City.

 

Het ontwerpvoorstel is gestoeld op diepgaand onderzoek dat uiteenlopende ontwerpstrategieën heeft opgeleverd voor verschillende delen van het landschap:

 

· De stad op de heuvel (The city on the ridge): Vanwege de aanwezige hoogteverschillen zal de oostzijde bestaan uit terrassen van hoogbouw met uitzicht op diverse landschappen en stadsgezichten.

· Landschap langs de heuvel (The landscape across the ridge): Het middelste gedeelte bestaat uit corridors voor ecologie en recreatie met een verhoogd profiel. Bewoners kunnen in deze corridors genieten van natuur en landschap.

· Rivier onder aan de heuvel (The river below the ridge): De zuidkant van de stedelijke ontwikkeling is geïntegreerd met het rivierlandschap van de Jing rivier. Diverse woonblokken en andere functies worden bijvoorbeeld verbonden door de groene riviervallei.

 

Een nieuwe stad creëren brengt altijd uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om het werven van nieuwe bewoners. Daarom hebben we sociaaleconomische strategieën ontwikkeld om specifieke doelgroepen aan te trekken. Er zal in de eerste plaats een focus liggen op het economisch stimuleren van de cultuur en innovatie sector om ondernemers en innovatieve organisaties aan te trekken. Hun aanwezigheid zal vervolgens de ontwikkeling van de stad bevorderen. Verder moeten de wensen en behoeftes van de toekomstige bewoners goed onderzocht worden om de juiste maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen te realiseren die voor hun een prettig en gezond leven zullen faciliteren. Uiteindelijk zal de samenwerking met Academician Valley, een ander nieuw stuk stad waar kennisinstellingen, onderzoeksorganisaties en sleutelbedrijven gehuisvest zullen zijn, cruciaal zijn om de nieuwe stad op te bouwen en nieuwe bewoners aan te trekken.

 

De realisatie van een blauwgroen netwerk en het herstel van ecologische habitats zijn ook opgenomen in het ontwerpvoorstel. Via laagdrempelige regenopvang maatregelen ontstaat er een klimaatbestendige ‘sponge city’, terwijl het scheiden van snel en langzaam verkeer bijdraagt aan de leefbare, gezonde en aangename leefomgeving waar Jinghe New City voor staat. Dankzij geïntegreerde strategieën voor ecologie, economie en cultuur voor

hoogwaardige werk- en leefomgevingen, kan Jinghe Future Ridge in de toekomst als voorbeeldstad dienen voor andere ‘new town’ stedelijke ontwikkelingen.

 

Landscape and public space design: Academician valley (second prize).

NL Urban Solutions (NLUS), in cooperation with GVL (Guangzhou), won second prize for the concept landscape design of the new city: Academician Valley.

 

The project is located in a new city, with planned area of 21.7 kmand population of a half million people will become the center area and ‘economic engine’ of Jinghe New City, Xi’an, Shaan Xi Province, China.

 

Design applied ecological, resilient approach, and creative design concept. Storm water management and ecological measures were well integrated with the landscape design. With the ambitious goal ‘to become the best ecological environment, attract the most outstanding talents and gather the strongest high-end industries, NLUS created conditions for a green, liveable and healthy city. NLUS believes that the nature based and people oriented public space and landscape design plays a significant role in attracting future talents.

 

The competition consisted of two parts. The first part was the concept design for the entire public space, green structure and green streets inside the 8,8 km2 core area. The second part consisted of the detailed landscape design for the water channel and center lake.

 

In the concept design NLUS proposed the comprehensive blue green network with different scales (XL-great ecological corridors, L-water system, M-green streets, S-community green and green buildings), the complete green-blue system can make a green city and a resilient city that is adaptive in different climate conditions.  And in the detailed landscape design, NLUS proposed a park area, where the water channel becomes a natural river with soft banks, wetlands, islands and gullies. The design is a basis for diverse bio-habitats for local flora and fauna. The flooding safety is combined with ecological recovery and spatial quality. The slow traffic paths are designed to provide safe and connected routes. In the center, green roofs on top of the commercial buildings were designed to function as extension of the green public space. NLUS chose to introduce organic language for the landscape design, to emphasize the contrast with the grid layout of the urban design.

JINGHE RIVER ENVIRONMENT UPGRADE MANAGEMENT CONCEPTUAL DESIGN

The Jinghe River has a long history with prosperous culture. The river will cross the new to be built Xixian district for half a million people. Located in the middle of the new development, over a length of 17.5 km, the river space will be the main green-blue corridor of the district. The design will protect the original natural meandering features of the Jinghe River. It includes a large floodplain, a river front with waterscapes, boulevards and slow traffic facilities, creating a continuous recreational zone and attractive riverpark. The riverpark enhances the long history and local landscape character. The vision is a riverfront that combines nature with urban life and full of vitality.

Based on the principle of ‘living with water’, we have integrated the city water system and the riverfront, with nature-based solutions to keep and reuse the water in recreational waterscapes. The green-blue structure of the river project is a comprehensive approach on the total water system. Multiple ecological landscape strategies are integrated with the specific conditions of the flooding zones.

At the same time, the river front is articulated to enhance the view corridors, the landscape nodes and landmarks in correspondence with the main entrances, the function and structure of the urban area. The waterfront space has diverse features, as such countryside, nature, urban balconies, recreation, and living environments.

The green-blue structure with the total water system in the city is integrated with the waterfront zone. At the same time, the river front is composed to enhance the view corridors, the landscape nodes and landmarks in correspondence with the main entrances, the function and structure of the urban area. The river becomes a central spine and attraction for the new Xixuan district.

XI’AN HAPPINESS GREEN BELT LANDSCAPE AND LIGHTING CONCEPTUAL DESIGN

The Happiness Green Belt is the ‘third axis’ in Xi`an’s ‘three-belt, three-axis and multi-center’ structure, which is closely linked with the city. It is connected to Chan River and Ba River in the north, Qu River in the south, and core area of the main city in the west. It is the green link and development axis between them.

The project aims to build a famous urban landscape business card and green landmark for Xi`an, maintain the stability of urban ecosystem, become a green passage connecting several urban areas and an important outdoor leisure place for citizen. In addition, the project can help to adjust urban climate, form green island effects, oxygen source and breeze corridor.

The design principles focus on first strengthening the unique landscape language, embodying characteristics of Xi`an, designing landmarks and crating conditions for cultural activities festivals for the region. Secondly, considering the superposition of super-large underground complexes and forest belt, it is necessary to pay attention to the organic connection of underground functions, people flow and space. And lastly, design a continuous slow-moving transportation system and urban ecosystem within the Green Belt. The proposal aims to enhance the experience, participation, interaction and wisdom, provide a healthy and happy forest atmosphere for everyone, and create a symbiotic environment in harmony with nature.

Landtuin Weipoort, recreatief transferium

Het planconcept voor dit recreatieve transferium gaat uit van het combineren van recreatief programma en landschapsontwikkeling. De locatie maakt gebruik van een goede ontsluiting via weg en spoor, een hollands lintdorp, recreatieve netwerken en de kwaliteit van het open veenweidegebied.
Het plan is illustratief voor een ruimtelijke ontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde en het nemen van verantwoorde investeringen in het buitengebied. Het plan laat zien dat recreatieve transferia in een landschappelijke setting kunnen bijdragen aan aantrekkelijke stad-land verbindingen en overgangen. De locatiekeuze is ook ingegeven door mogelijkheden om te komen tot een goede financiële basis door potentiële partners te onderscheiden die bereid zijn om vanuit hun belang mee te denken, te investeren en/of te beheren.
Het plan is vorm gegeven als een landschappelijke voortuin, ‘landtuin’, tussen het nabij gelegen bedrijventerrein en het Groene Hart. De landtuin biedt de mogelijkheid
om het slecht ingerichte bedrijventerrein te voorzien van een kwaliteitsimpuls en de landschappelijke inpassing structureel te verbeteren. Beide elementen profiteren van elkaar. Het bedrijventerrein en in het bijzonder Heineken, profiteren mee van de nieuwe landschappelijke inrichting en de gebruiksmogelijkheden van het transferium, zoals houden van bedrijfspresentaties. De meerwaarden voor de landtuin en het transferium laten zich uitbetalen in bijdragen in de investering en de exploitatie. Agrariërs en lokale middenstanders profiteren van de nieuwe inrichting door uitbreiding van het recreatieve en toeristische verkeer en realiseren van nieuwe voorzieningen als boerderijwinkels.
Een boscomplex vormt de setting voor een landschappelijk ensemble met moestuinen, boomgaarden, dierenweiden en een speelpark. Hoogtepunt is een multifunctioneel gebouw dat gebruik maakt van de aanwezigheid van een voormalige veenrivier en het magnifieke uitzicht op het Groene Hart.

SHENZHEN NEW MARINE CITY

Under the Silk Road Sea Route framework, Shenzhen New Marine City is a major strategic move to transform the marine industry of the Guangzhou-Hongkong-Macau Great Bay region. Meanwhile, in a time of climate change and sustainable thinking, as a new city it bears the mission of creating a higher level of environmental and living quality. Its unique advantages as a l land-reclamation city, compared to inland cities, should be a starting point in re-envisioning how to address those challenges. Therefore, we partnered up with Deltares and blended expertise in, on one hand, planning and design, on the other, delta water environment engineering. Our collaboration produced a plan to build both a future marine economic center and a sustainable and resilient city of high environmentalquality.

 

WEIFANG NATIONAL AGRICULTURE DEMONSTRATION ZONE CORE AREA FUNTIONAL ZONING PLAN

The project is a strategic measure to implement the current national agricultural policies. It covers the food valley (111.32 km2) and the north district of the Free Trade Zone (9.58 km2). Our plan aims to facilitate agricultural opening up, technological innovation, land reformation, integration of agriculture with the second and the third industry, and the creation of new growth drivers. It has mainly addressed three aspects:

– Building a world-class metropolitan food industry area. Learning from the Green-ports of Dutch food industry, and incorporating existing industries and infrastructure, we apply the metropolitan food cluster (MFC) to spatial structuring, and plan functions to support advanced supply chain. This project can be the reference for the whole Weifang region to establish its regional level cluster.

– Planning a future for agriculture, villages and the rural population. Based on existing forms of agricultural activities, local landscape resources and need for industrial functions, we have proposed diverse forms of agricultural activities, ranging from hi-tech closed production at corporate levels, to semi-open and open production at family/community farm levels. The proposal preserves one third of existing villages, and plans for their extended agricultural programs, to allow for social and cultural continuity in the economic and spatial transformation.

– Sustainable urbanization. Our plan is structured with the larger landscape and industrial functions, and embedded with circular economy strategies for industrial and urban metabolism. Specifically, a green-blue network carries ecological functions, urban green spaces and slow traffic system. The industrial areas are oriented with the MFC model and configured with functions along the supply chain. Recycling of water and biomaterials, and energy production from biomass and other types of renewables are planned to further make the industry and city more efficient and sustainable.

 

 

HUALONG YELLOW RIVER SLOW TRAFFIC LANDSCAPE DESIGN

Hualong is located in the upper stream of Yellow River, where is famous for good water quality and mountainous landscape along the riverfront. Hualong Tourist Route is a slow traffic system along the Yellow River which is mainly composed of bike paths, walking trails and other ancillary facilities. The slow traffic system can not only improve the accessibility and connectivity of the riverfront area, but also serve as a platform to showcase the magnificence of Yellow River, the rural landscape, and natural and cultural attractions along the route. The system enhances the attractiveness of Hualong as a tourist destination and promotes Qunke as “Upstream Yellow River Pearl Tourism Belt” to become an important development node

Metropolitaan Park Deltapoort Oost-IJsselmonde

Park Deltapoort
Park Deltapoort is een pilot voor de visievorming en realisatie van metropolitane parken in de Zuidvleugel van de Randstad. De beoogde plek voor het landschapspark aan de zuidzijde van de stadsregio Rotterdam is nu nog de achterkant van de stad. Door de verstedelijkingsdruk is het gebied sterk verrommeld, is de leefkwaliteit onder de maat en heeft het gebied geen sterke identiteit.
Planconcept
In de visie voor de inrichting van Park Deltapoort wordt het landschap juist als voorkant ingericht. Het wordt zo beter beschermd tegen verstedelijking en de betrokkenheid van de stedelijke bevolking
met het landschap neemt hierdoor toe. Het planconcept voor dit landschapspark is het ontwikkelen van een parksysteem dat de relatie legt tussen stad, landschap, de rivier en de infrastructuur in het gebied. In de stad worden historische dijken of linten, wijk- en stadsparken en bepaalde stedelijke
voorzieningen verbonden met het Park in het open gebied. Dat geldt ook voor de rivieroevers, die meer tot het openbare gebied gaan behoren en voor de recreatie worden ingericht. De infrastructuur vormt de verbindende schakel in het nieuwe landschapspark.
Basisinrichting
De visie beschrijft twee hoofdopgaven. Als eerste krijgt het gebied een grondige opknapbeurt door het landschap aantrekkelijker, beter bereikbaar en toegankelijk te maken. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de basisinrichting.
Ontwikkelingsrichtingen
Het realiseren van een krachtige identiteit en een recreatief aantrekkelijke invulling is de tweede hoofdopgave. Voor deze invulling zijn zes ontwikkelingsrichtingen bedacht, waarbij de voorkeur van de Stuurgroep Deltapoort uitging naar het Natuurpark en het Waterpark. Voor het Natuurpark wordt het gebied ingericht met gebruiksnatuur. Bij een ontwikkeling richting Waterpark wordt de behoefte aan natuur en natuurrecreatie vooral gecombineerd met de wateropgave.

ANSHUN XIXIU DISTRICT XINGJIANG RIVER UPSTREAM WATER ENVIRONMENT MANAGEMENT

Xingjiang River is the first level branch of Wujiang River. It is the ‘mother river’ of Anshun. The upper stream has an attractive karst landscape. Here is also the home of minority groups, who have special type of building, named Tunpu. However, the river environment has been polluted and canalized/channelized. The nature quality and flood safety need to be improved urgently, because they also impact the local society and economy.
The goal of this project is to comprehensively enhance the safety level related to flood control and improve the river ecology of upstream tributaries of Xingjiang River. The project also aims to stimulate the added value of the area. The proposal does not rely on the traditional single solution approach, like using dikes to only control flooding, proposing development restriction policies to only address ecological recovery or purifying water through specialized facilities.

Instead, we create a multi-level planning strategy. Through eco-friendly interventions, the strategy aims to improve the carrying capacity of the river, the flood storage capacity of both river and control areas and the self-purification capacity of the water bodies. In addition to this, by designing with professional landscape knowledge, we can achieve the improvement of environmental quality. The specific strategies also include returning space to the river, building an eco-gully, eco-green land construction, etc.