-1
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Archive

Wei river

As a result of the urban expansion of Xi’an into a larger cluster, the river zone is changing from a peripheral to a connecting position. To address this development trend, an international competition for Wei river dredging and the conceptual planning and design of both sides of the river was held .

.

The project scope has a total length of about 15.5 kilometres and a total area of about 56.3 square kilometres. The assignment includes the design for the river space, northern and southern ecological banks and the urban zones in proximity to Wei river and the Jingwei peninsula.

The planning area is the ecological backbone and cultural location where the Eight rivers of Xi’an converge, including the national-level Jingwei Wetland and the famous historical landscape of ‘Jing Wei Fenming’. It is also located in the key area of the north-south expansion and urban integration of Xi’an. Wei river is the largest tributary of Yellow river, and the ambition is to improve its ecological conditions and revive the prosperity of the riverside new urban areas.

.

The consortiums approach to this assignment is the “Re Weitalization” through 4 strategies:

“Green gathering park” is focused on developing a landscape framework for the future urbanization, ecological measures to increase the habitat diversity and quality, safety measures to manage dredging, the sediment flows and protect the river banks and sponge city measures both in the river space and in the urban areas to manage water collection and discharge.

“Restore Wei river” sets the conditions for urban development within the previously mentioned landscape framework, including desired densities and urban patterns.

“Green fusion” under the structure of One ring, two belts, one line and ten parks, promotes the integration of city, villages and green space, injecting supporting functions and identity to the park system that compliments the living environments in the proximity.

“Innovation extension” aims to connect existing industries with new innovative and ecological industries and organize the urban fabrics to facilitate the exchange and cooperation.

.

Some design highlights of this project include the Jingwei Fenming peninsula Botanical garden, the revival of ancient Wei river line, the urban wetland park and the historical art cultural corridor in the southern bank

XINQIAO RIVIER EN CHANGLIUPI RESERVOIR – EEN GROENE BLUEWAY ALS STEDELIJKE REGENERATOR

In Shenzhen heeft de snelle stadsuitbreiding van de afgelopen 40 jaar geleid tot rivieromgevingen zoals de 11,6 km lange Xinqiao-rivier met een verwaarloosde en gekanaliseerde rivier, beperkte ruimte aan de rivieroever en met weinig waarde voor biodiversiteit, ecologie of leefbaarheid.

Het Blueway-beleid biedt de mogelijkheid om 1000 km bestaande rivieren, rivierfronten en meren in Shenzhen om te vormen tot multifunctionele waterfronten.

De investering van 734 miljoen RMB in het Xinqiao Blueway-project zal de rivier transformeren in een groene Blueway met een gezonde rivierecologie, groene rivierfrontruimten en natuurlijke rivieroevers, die klimaatadaptieve maatregelen integreren en gebieden vergroten voor infiltratie en waterbuffering. Verder worden doorgaande langzaamverkeerspaden ontwikkeld om de stad met de rivier te verbinden. Er zijn plezierige openbare ruimtes, parken en voorzieningen toegevoegd en er zijn integrale gebiedsontwikkelingen van vier kerngebieden ontworpen.

Ons internationale multidisciplinaire team van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten, ecologen en hydrologen heeft een integraal ontwerp opgeleverd met een hoge sociale, economische, culturele en ecologische waarde en een goede haalbaarheid.

Shiyan river and Niugudou reservoir

Shiyan river project has an 11.48km core construction scope, which covers from Shiyan Bridge to the upper reach of the river, including the Shilongzai tributary and Niugudou reservoir.

Inspired by the future development of the landscape, city, and neighborhood in Shiyan, the project puts forward the design concept of ‘landscape Shiyan, happy river street’ to create a more ecological urban tissue, a more charming industrial space, and more diverse neighborhood life in Shiyan.

The proposal integrates landscape design, urban design and environmental approaches, and formulate innovative exploration on river climate adaptive design and ecological value applications. It also stimulate the spatial & functional transformation on surrounding urban fabrics, to make Shiyan River an adaptive and active river park.

Our team consists of landscape architects, urban designers, architects, ecologists and hydrologists, which could provide flexible and feasible solutions for such complex project.

Jinghe Future Ridge (CHONGWEN PAGODA)

Ontwerpvoorstel Jinghe Future Ridge wint de internationale ontwerpwedstrijd voor Chongwen Pagoda in Xi’an, China

 

Jinghe Future Ridge, het winnende ontwerpvoorstel voor het Chongwen Pagoda gebied, is in het voorjaar van 2021 ontwikkeld door het consortium van NL Urban Solutions B.V. en Beijing Tsinghua Tongheng Planning and Design Institute. Het ontwerp ontving lof voor de mensgerichte aanpak en de aandacht voor ecologie en plaatselijke cultuur.

 

Dit nieuwe stedelijke gebied van bijna vier vierkante kilometer ligt in Jinghe New City in Xi’an en is een van de vijf grote clusters van Xixian New District, een nieuw provinciaal district. In de komende één tot drie jaar zal Chongwen Pagoda het primaire ontwikkelingsgebied zijn voor de bouw van Jinghe New City.

 

Het ontwerpvoorstel is gestoeld op diepgaand onderzoek dat uiteenlopende ontwerpstrategieën heeft opgeleverd voor verschillende delen van het landschap:

 

· De stad op de heuvel (The city on the ridge): Vanwege de aanwezige hoogteverschillen zal de oostzijde bestaan uit terrassen van hoogbouw met uitzicht op diverse landschappen en stadsgezichten.

· Landschap langs de heuvel (The landscape across the ridge): Het middelste gedeelte bestaat uit corridors voor ecologie en recreatie met een verhoogd profiel. Bewoners kunnen in deze corridors genieten van natuur en landschap.

· Rivier onder aan de heuvel (The river below the ridge): De zuidkant van de stedelijke ontwikkeling is geïntegreerd met het rivierlandschap van de Jing rivier. Diverse woonblokken en andere functies worden bijvoorbeeld verbonden door de groene riviervallei.

 

Een nieuwe stad creëren brengt altijd uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om het werven van nieuwe bewoners. Daarom hebben we sociaaleconomische strategieën ontwikkeld om specifieke doelgroepen aan te trekken. Er zal in de eerste plaats een focus liggen op het economisch stimuleren van de cultuur en innovatie sector om ondernemers en innovatieve organisaties aan te trekken. Hun aanwezigheid zal vervolgens de ontwikkeling van de stad bevorderen. Verder moeten de wensen en behoeftes van de toekomstige bewoners goed onderzocht worden om de juiste maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen te realiseren die voor hun een prettig en gezond leven zullen faciliteren. Uiteindelijk zal de samenwerking met Academician Valley, een ander nieuw stuk stad waar kennisinstellingen, onderzoeksorganisaties en sleutelbedrijven gehuisvest zullen zijn, cruciaal zijn om de nieuwe stad op te bouwen en nieuwe bewoners aan te trekken.

 

De realisatie van een blauwgroen netwerk en het herstel van ecologische habitats zijn ook opgenomen in het ontwerpvoorstel. Via laagdrempelige regenopvang maatregelen ontstaat er een klimaatbestendige ‘sponge city’, terwijl het scheiden van snel en langzaam verkeer bijdraagt aan de leefbare, gezonde en aangename leefomgeving waar Jinghe New City voor staat. Dankzij geïntegreerde strategieën voor ecologie, economie en cultuur voor

hoogwaardige werk- en leefomgevingen, kan Jinghe Future Ridge in de toekomst als voorbeeldstad dienen voor andere ‘new town’ stedelijke ontwikkelingen.

 

Xili Reservoir Blueway

Located in Xili International Science and Education District in Shenzhen, the site holds valuable water resource for 1/3 of Shenzhen’s population, precious Hakka village culture and also stands as future intelligent highland for high-end research and education industry. Therefore, we put forward the concept of “Xili, the resource of ecology”, to make Xili Lake Reservoir Blueway as both water resource protection and a new model for natural inclusive urban-landscape development.

.

The site requires ecological recovery, urban-rural regeneration and upgrading landscape gateway under the strict rules of water resource protection. Therefore we explored the characteristics of 7 rivers by deep site investigation and diagnosis, and processed the structure as ‘Southern city district & Northern wild landscape’. We preserve the ecological values and historical villages’ cultural values for the 4 northern blueways, reverse its hidden wilderness into perceptible riverfront experience. We enhance the linkage between southern urban blueways with surrounding urban areas, transforming the original channelized backside river into an inspiring public waterfront for gathering and communication, which function also as stage for urban innovations.
On regional scale, we intends to build up a mountain-lake-sea leisue & slow traffic framework, by completing the round-lake blueway, Yangtai Mountain trails and connection with surrounding Dasha River Blueway, which forms a 25km continuous double green & blue rings.

.
We select Baimang co-sharing academic park, Makan community park Kirin Theatre, Dakan-Makan natural exploration park as 3 key areas to express the innovative urban public space, natural inclusive waterfront leisure and urban village transformation by solid design. Besides, the multi-disciplinary team also formulate specific proposals for hydrology & ecology, slow traffic system & transportation, program operation, lighting design, smart park & low carbon development, phasing etc., in order to provide an comprehensive all-in-one solution for Xili Reservoir Blueway.

.
The difficult challenges of this blueway project is how to integrate 7 rivers, which is different in water quantity, ecology, topography, land use, into one systematic while adaptive strategies & design solutions, and achieve the vision within all kinds of limitations.
During the working process, our team dedicated to proceed and combine hydrology and ecology study, urban-river relationships, spatial accessibility and local cultural identity research, in order to formulate 7 rivers into such South-city North-Nature framework; And the application of toolbox adapting into each site for design also urge us to reconsider how to evolve the design while still heritage the original concept while in the end present with a innovative and considerate content.

 

DIVERCITY – “NATURE DRIVEN URBANIZATION” IN CHISHI RIVER VAN SHENSHAN

DIVERCITY Chishi River Master Plan, de winnende inzending uit 37 inzendingen uit 12 landen, pakt de complexe taak aan om Shenzhen naar het oosten uit te breiden en het ecologisch en cultureel waardevolle Chishi River Basin te verstedelijken, met behoud van biodiversiteit en cultureel erfgoed en tegelijkertijd klimaatbestendigheid voor een toekomst stad. Na uitgebreid onderzoek naar ecologie, landschapstopologie, rivierhydrologie en dorpscultuur stelt het alomvattende strategieën voor die het hele stroomgebied bestrijken. Een blauw-groen raamwerk zorgt voor de klimaatbestendigheid van de nieuwe stad en verrijkt tegelijkertijd de biodiversiteit en natuurlijke rivierkenmerken, b.v. mangrovemoerassen in Chishi’s kostbare intergetijdengebieden. Traditionele dorpen en het hele landschap dat in hun levensonderhoud voorziet, worden bewaard in de vorm van door de gemeenschap beheerde ‘landbouwparken’ – een bron van lokaal voedsel en recreatieve routes voor nieuwe stadsbewoners. Vervoer verbindt stedelijke voorzieningen, historische dorpen en plaatsen om de natuur te ervaren evenzeer, waardoor innovatie, levendigheid en culturele uitwisseling worden bevorderd. In tegenstelling tot het verstedelijkingsmodel van Shenzhen in het verleden, wordt ‘Nature-Driven Urbanism’ toegepast langs de 37 km lange Chishi-rivier: verstedelijkingspatronen zijn gebaseerd op de natuurlijke eigenschappen van het landschap, waardoor gezonde en inspirerende stedelijke leefomgevingen ontstaan waar natuur en cultuur nooit ver.

Landscape and public space design: Academician valley (second prize).

NL Urban Solutions (NLUS), in cooperation with GVL (Guangzhou), won second prize for the concept landscape design of the new city: Academician Valley.

 

The project is located in a new city, with planned area of 21.7 kmand population of a half million people will become the center area and ‘economic engine’ of Jinghe New City, Xi’an, Shaan Xi Province, China.

 

Design applied ecological, resilient approach, and creative design concept. Storm water management and ecological measures were well integrated with the landscape design. With the ambitious goal ‘to become the best ecological environment, attract the most outstanding talents and gather the strongest high-end industries, NLUS created conditions for a green, liveable and healthy city. NLUS believes that the nature based and people oriented public space and landscape design plays a significant role in attracting future talents.

 

The competition consisted of two parts. The first part was the concept design for the entire public space, green structure and green streets inside the 8,8 km2 core area. The second part consisted of the detailed landscape design for the water channel and center lake.

 

In the concept design NLUS proposed the comprehensive blue green network with different scales (XL-great ecological corridors, L-water system, M-green streets, S-community green and green buildings), the complete green-blue system can make a green city and a resilient city that is adaptive in different climate conditions.  And in the detailed landscape design, NLUS proposed a park area, where the water channel becomes a natural river with soft banks, wetlands, islands and gullies. The design is a basis for diverse bio-habitats for local flora and fauna. The flooding safety is combined with ecological recovery and spatial quality. The slow traffic paths are designed to provide safe and connected routes. In the center, green roofs on top of the commercial buildings were designed to function as extension of the green public space. NLUS chose to introduce organic language for the landscape design, to emphasize the contrast with the grid layout of the urban design.

JINGHE RIVER ENVIRONMENT UPGRADE MANAGEMENT CONCEPTUAL DESIGN

The Jinghe River has a long history with prosperous culture. The river will cross the new to be built Xixian district for half a million people. Located in the middle of the new development, over a length of 17.5 km, the river space will be the main green-blue corridor of the district. The design will protect the original natural meandering features of the Jinghe River. It includes a large floodplain, a river front with waterscapes, boulevards and slow traffic facilities, creating a continuous recreational zone and attractive riverpark. The riverpark enhances the long history and local landscape character. The vision is a riverfront that combines nature with urban life and full of vitality.

Based on the principle of ‘living with water’, we have integrated the city water system and the riverfront, with nature-based solutions to keep and reuse the water in recreational waterscapes. The green-blue structure of the river project is a comprehensive approach on the total water system. Multiple ecological landscape strategies are integrated with the specific conditions of the flooding zones.

At the same time, the river front is articulated to enhance the view corridors, the landscape nodes and landmarks in correspondence with the main entrances, the function and structure of the urban area. The waterfront space has diverse features, as such countryside, nature, urban balconies, recreation, and living environments.

The green-blue structure with the total water system in the city is integrated with the waterfront zone. At the same time, the river front is composed to enhance the view corridors, the landscape nodes and landmarks in correspondence with the main entrances, the function and structure of the urban area. The river becomes a central spine and attraction for the new Xixuan district.

XI’AN HAPPINESS GREEN BELT LANDSCAPE AND LIGHTING CONCEPTUAL DESIGN

The Happiness Green Belt is the ‘third axis’ in Xi`an’s ‘three-belt, three-axis and multi-center’ structure, which is closely linked with the city. It is connected to Chan River and Ba River in the north, Qu River in the south, and core area of the main city in the west. It is the green link and development axis between them.

The project aims to build a famous urban landscape business card and green landmark for Xi`an, maintain the stability of urban ecosystem, become a green passage connecting several urban areas and an important outdoor leisure place for citizen. In addition, the project can help to adjust urban climate, form green island effects, oxygen source and breeze corridor.

The design principles focus on first strengthening the unique landscape language, embodying characteristics of Xi`an, designing landmarks and crating conditions for cultural activities festivals for the region. Secondly, considering the superposition of super-large underground complexes and forest belt, it is necessary to pay attention to the organic connection of underground functions, people flow and space. And lastly, design a continuous slow-moving transportation system and urban ecosystem within the Green Belt. The proposal aims to enhance the experience, participation, interaction and wisdom, provide a healthy and happy forest atmosphere for everyone, and create a symbiotic environment in harmony with nature.

Landtuin Weipoort, recreatief transferium

Het planconcept voor dit recreatieve transferium gaat uit van het combineren van recreatief programma en landschapsontwikkeling. De locatie maakt gebruik van een goede ontsluiting via weg en spoor, een hollands lintdorp, recreatieve netwerken en de kwaliteit van het open veenweidegebied.
Het plan is illustratief voor een ruimtelijke ontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde en het nemen van verantwoorde investeringen in het buitengebied. Het plan laat zien dat recreatieve transferia in een landschappelijke setting kunnen bijdragen aan aantrekkelijke stad-land verbindingen en overgangen. De locatiekeuze is ook ingegeven door mogelijkheden om te komen tot een goede financiële basis door potentiële partners te onderscheiden die bereid zijn om vanuit hun belang mee te denken, te investeren en/of te beheren.
Het plan is vorm gegeven als een landschappelijke voortuin, ‘landtuin’, tussen het nabij gelegen bedrijventerrein en het Groene Hart. De landtuin biedt de mogelijkheid
om het slecht ingerichte bedrijventerrein te voorzien van een kwaliteitsimpuls en de landschappelijke inpassing structureel te verbeteren. Beide elementen profiteren van elkaar. Het bedrijventerrein en in het bijzonder Heineken, profiteren mee van de nieuwe landschappelijke inrichting en de gebruiksmogelijkheden van het transferium, zoals houden van bedrijfspresentaties. De meerwaarden voor de landtuin en het transferium laten zich uitbetalen in bijdragen in de investering en de exploitatie. Agrariërs en lokale middenstanders profiteren van de nieuwe inrichting door uitbreiding van het recreatieve en toeristische verkeer en realiseren van nieuwe voorzieningen als boerderijwinkels.
Een boscomplex vormt de setting voor een landschappelijk ensemble met moestuinen, boomgaarden, dierenweiden en een speelpark. Hoogtepunt is een multifunctioneel gebouw dat gebruik maakt van de aanwezigheid van een voormalige veenrivier en het magnifieke uitzicht op het Groene Hart.