23508
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23508,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Gebiedsvisie Tinte, Westvoorne

Parallel aan de sanering van het verspreide glas in de nabijgelegen binnenduinrand is het gebied Tinte in de gemeente Westvoorne aangewezen als glasintensiveringsgebied. NL Urban Solutions ontwikkelde een gebiedsvisie voor Tinte, die inzet op het vormgeven van een vernieuwd landschap waarin het aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreëren.
Om zo veel mogelijk te kunnen rekenen op draagvlak van de betrokken grondgebruikers, bewoners en andere belanghebbenden is een interactief planproces ingericht waarin betrokkenen hun bijdrage konden leveren. Via deze weg is stapsgewijze toegewerkt naar het eindresultaat: de gebiedsvisie.
In de visie wordt het historische en nog aanwezige patroon van dijken, wegen en waterlopen ingericht als landschappelijk raamwerk. Een robuuste landschappelijke structuur die een groen-blauwe contramal vormt voor de gebruiksruimten in het gebied: glastuinbouw, bewoning en andere functies.
De in de visie opgenomen uitgangspunten voor de vertaling naar het bestemmingsplan beschrijven hoofdlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Binnen die kaders is een grote mate van flexibiliteit mogelijk. Door middel van een set van eenvoudige spelregels voor de ordening van het grondgebruik, in het bijzonder het glas, en voor de inrichting van de landschappelijke
kwaliteitszone, worden ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit gegarandeerd.
NL Urban Solutions verzorgde het proces (de workshops), het ontwerp en het aansturen en integreren van de input van ondersteunende bureaus (duurzaamheid en haalbaarheid). Het proces kenmerkte zich door een integraal en interactief karakter waarbij gelijktijdig is gerekend en getekend.

位置

Tinte, Westvoorne, 荷兰

时间

2008-2010

Category

02 Landschap ontwerp, 05 Landbouw, 07 EU Projecten