23513
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23513,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Ruimte voor de Lek, Vianen

In het plan voor Vianen aan de Lek wordt de veiligheidsopgave ingezet om voor Vianen en Nieuwegein de natuur-, recreatie- en belevingswaarden van de rivier te vertserken. Het project Ruimte voor de Lek maakt deel uit van het overkoepelende Ruimte-voor-de- Rivier programma van het Rijk. De opgave op het gebied van veiligheid is het realiseren van tenminste 6 centimeter waterstanddaling bij maatgevend hoogwater (mhw). Tijdens workshops met de partners uit het gebied zijn drie alternatieven met verschillende inrichtingsmogelijkheden ontwikkeld. De maatregelen in het voorkeursalternatief bestaan uit een oevergeul en nevengeulen in de Waalse Waard en de Bossenwaard, het verlagen van de dam naar eiland Hagestein en het verlagen en verplaatsen van zomerkaden. Deze maatregelen zorgen gezamenlijk voor een veel grotere mhw-verlaging dan de gevraagde 6 centimeter. De ‘extra’ centimeters maken het mogelijk om grootschalige natuurontwikkeling in de uiterwaarden te realiseren.
Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De invloed van het getij, de dynamiek van de rivierafvoer en het in de uiterwaarden aanwezige reliëf zorgen voor de ontwikkeling van verschillende natuurdoeltypen. Daarnaast zijn verschillende recreatieve ontwikkelingen in het plan opgenomen: zoals recreatieve ontwikkeling rondom de bestaande steenfabriek op eiland Hagenstein, herstel van de historische haven bij de oude buitenstad van Vianen, uitbreiding van de jachthaven en een uiterwaardenpark met spannende terrasvormige grondlichamen bij Nieuwegein. Het voorkeursalternatief combineert zo optimaal mogelijk de doelstellingen van veiligheid en versterking van de integrale ruimtelijke kwaliteit (natuur en recreatie) met draagvlak voor de gekozen oplossing. De staatsecretaris heeft in augustus 2009 besloten om het voorkeursalternatief verder uit te werken.

Location

Vianen, the Netherlands

Design period

2011

Category

02 Landschap ontwerp, 03 Waterbeheer, 07 EU Projecten