23515
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23515,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-6.1,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Ruimtelijk Kwaliteitskader Deventer uiterwaarden

Ruimte voor de Rivier
In het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier worden bij Deventer twee nevengeulen langs de IJssel gegraven. Ruimte voor de Rivier heeft een dubbele doelstelling: verhogen van de waterveiligheid en ver-beteren van de ruimtelijke kwaliteit. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) vormt een uitgangspunt voor de planstudie en het projectontwerp en het kwaliteitskader voor de inrichtingsplannen die moeten worden opgesteld.
Het planconcept voor de nieuwe inrichting van de Deventer uiterwaarden, het uiterwaardenpark, is een symbiose van het landgoedconcept en het rivierenlandschap. Hiervoor is een streefbeeld ontwikkeld. De doelstellingen en ontwerpprincipes voor het definieren van het RKK zijn enerzijds gerelateerd aan de PKB (lees: budgetten). Anderzijds zijn er kansen gesignaleerd die niet door de PKB kunnen worden gefinancierd. Beide categorieën zijn van elkaar onderscheiden door een indeling in basiskwaliteit (PKB) en extra kwaliteit (andere budgetten/ initiatieven). Het ruimtelijke kwaliteitskader is samengevat in tabellen waarin per functie is aangeven wat de doelstellingen zijn, welke ontwerpprincipes kunnen worden gehanteerd en welke aandachtspunten er zijn bij de vertaling naar het ontwerp en de inrichting.
Koploperproject De Worp
Eén van de twee nevengeulen is gepland in het cultuurhistorisch waardevolle uiterwaardpark het Worpplantsoen, één van de oudste parken in ons land. Het ‘H2Otelier’ De Worp had ten doel mogelijkheden te onderzoeken om de wateropgave te verbinden met de cultuurhistorische kwaliteit. Het resultaat is dat betrokkenen de maatregel bij De Worp zijn gaan zien als kans voor behoud en vernieuwing van cultuurhistorische kwaliteiten en voor het toevoegen van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten.

Location

Deventer, the Netherlands

Design period

2007-2008

Category

02 Landschap ontwerp, 03 Waterbeheer, 07 EU Projecten